! Detta evenemang har redan varit

Människan och mossen

Vi gör en historisk vandring till Kittlakullbron med flera stopp på vägen för att ta reda på den inverkan människan har haft på mossen.

Under vandringen får du höra mer om allt från de första människorna för 12 000 år sen, den stora torvindustrin till nutidens människor. Ta med kläder efter väder.

Vandringsleden är cirka två km och är lättvandrad. Aktiviteten är rekommenderad från 12 år. Samling vid naturum.

Deltagande i mån av plats, max 30 personer. Aktiviteten är Covid-19 anpassad.

Anmäl dig i förväg. Anmälan ska göras till naturum och kan ske via e-post eller telefon. storemosse@lansstyrelsen.se, 010-223 61 30

Boka biljett

Naturum Store Mosse nationalpark naturum Store Mosse, Riksväg 151