Kanaltur med Svalan II

Samhällsföreningen Hillerstorpare, kör turer med båten Svalan under sommaren. Båten tar upp till 11 passagerare per tur. Finns önskemål kan de under turen berätta om kanalens historia, skrönor mm. Varje passagerare deltar på eget ansvar. Flytvästar finns att låna.

För täckande av självkostnader för föreningen tar vi en avgift på 1500 kr per tur till Flaten. Tur till Marieholm (beroende på framkomlighet) 2000 kr per tur. Betalning sker i samband med turen kontant eller med Swich 123 545 21 56 eller BG 442-7688 märkt "betalning Svalan". Tid kan bokas per telefon till veckoansvarig för aktuell vecka.

V18,V22, V26, V30, V34 Dennis Sanqvist 0705 40 79 47 dennis.sandqvist@gmail.com

V19, V23, V27, V31, V35 Alf Ask 0709 37 27 12 alfask@telia.com

V20, V24, V32, V36 Per-Olof Svensson 0704 03 92 40 perolof.lisemarith@gmail.com

V21, V25, V29, V33, V37 Anders Hermansson 0703 12 58 26 kribor22@gmail.com