Vandringsleder och strövområden

Allt från 2,5 km till tio mil markerade leder väntar dig som vill använda apostlahästarna.

Tuskebo promenadstig Runt Tuskebosjön sträcker sig en 5,5 km lång promenadstig i ett varierande landskap med intressanta kulturmiljöer. På vandringen rör du dig genom två socknar - Våthult och Villstad. Stigen börjar vid Pålsbo ca 5 km sydväst om Gislaved. Läs mer om Tuskebo promenadstig och ladda hem karta över den. Hitta till startplatsen.

Forminnesleden Fornminnesleden i Öreryd (7 alt 3 km) är som namnet låter rik på fornlämningar, bland annat gravfält från äldre järnåldern och flera gravrösen. Ladda hem karta över fornminnesleden här.

Golfbaneleden Är du ute och spelar golf på Isabergs golfbana eller bara har lust att vandra en stund. Då är Golfbaneleden en perfekt vandring för dig. Leden är belägen vid området för Isabergs golfbana. Du får samtidigt som du går runt leden en historisk berättelse från Nissafors bruks historia. Ladda hem karta över golfbaneleden här.

Isaberg Runt Isabergsområdet finns också många fina vandringsleder i varierande längder. Vid stugbyn finns en orienteringskarta där man kan se hur lederna går. Ladda ner Isabergs karta här.

Natur- och kulturstig Nissan Kring Nissan i Gislaveds tätort finns mängder av intressanta natur- och kulturmiljöer. Natur- och kulturstig Nissan är en promenadstig för dig som vill uppleva och lära dig mer om dessa. Ladda ner karta över Natur- och kulturstig Nissan här.

Nissanleden Nissanleden är en promenadstig utmed Nissan mellan Smålandsstenar och Skeppshult. Stigen är ungefär 8 km lång och sträcker sig mellan kraftverket vid Ågårdsfors i norr och Skeppshults elljusspår i söder. Utmed leden finns en rastplats i höjd med Svenshult. Ladda hem karta över Nissanleden här.

Solsystemet I bostadsområdet Dalen i Gislaved, börjar rymdpromenaden genom vårt solsystem. När du når fram till sista planeten som finns i Mossarp har du gått totalt fyra kilometer. Solsystemet är i skalan 1:1,5 miljarder och finns på initiativ av GAS- Gislaveds Astronomiska Sällskap i samarbete med Gislaveds kommun och Gislavedshus. Utsmyckningen består av stenar.