Släthultskvarn

Detta är en skvaltkvarn med anor från 1600-talet. Vid vissa tillfällen under sommarmånaderna startas kvarnen. Bord och stolar finns så ta gärna med fikakorgen till denna vackra plats.

Första gången Släthults kvarn finns omnämnd i litteraturen är år 1560. Gustav Vasa lät då upprätta ett register över gårdarnas produktion. Avsikten var sannolikt att detta register skulle bilda underlag för beskattning.

Vid denna registrering fanns i Villstad fem hemman - Arnåsholm, Borlandsbo, Röxbo (Horshaga), Sandseryd och Släthult - som hade kvarnar.