Rosa kioskens minigolf

Banan finns i stationsparken i Anderstorp och klubbor hyrs i den närbelägna "Rosa kiosken"

Banan drivs av Anderstorps IF. Öppet hela sommaren.