Ölmestad museum

Ölmestad museum är inrymt i tidigare Ölmestad skola.

Museet startade som ett skolmuseum, för att senare utökas med textiler, motorsågar och bruksföremål. Föremålen i museet är alla använda på 1900-talet. Ca 15000 föremål finns varav ca.1000 skolplanscher.

Öppet under sommaren, i samband med öppettiderna finns det servering i hembygdsstugan.

Vid visning av museet övrig tid kontakta: Bertil 070 646 67 53 Gunvor 070 830 15 571 Ingvar 073 390 70 25