Nissanleden

Stigen sträcker sig mellan kraftverket vid Ågårdsfors i norr och Skeppshults elljusspår i söder.

Utmed leden finns en rastplats i höjd med Svenshult. Nissanleden är en 8 km lång promenadstig utmed Nissan mellan Smålandsstenar och Skeppshult.